Harley-Davidson® KRAKÓW
ul. Opolska 8, 31-323 Kraków
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RODO

inline_qfa337c3c1f7c85405b2779e35054b45_2c0eab01cee3.jpg

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż spółka Dragon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Ul. Bronowicka 117 będąca dealerem Harley-Davidson, przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie regulaminu.

Pragniemy poinformować, że :

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Dragon Sp. z o.o. Ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków. NIP 6423095502, nr REGON 241170920

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjne na adres:

Ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków lub mailowo salon@harley-davidson-krakow.pl


  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:Ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków lub mailowo salon@harley-davidson-krakow.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług Harley-Davidson® oraz podmiotów powiązanych
  • Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Dragon Sp. z o.o., ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
  • Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

-dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia systemów sprzedaży i CRM

-Harley-Davidson Company Inc. i jego spółki powiązane

-podmioty realizujące dostawę towarów i usług

-dostawca płatności

-podmioty zapewniające usługi bankowe , kredytowe i leasingowe

-podmioty zapewniające usługi marketingowe

-osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

-podmiot zapewniający system mailingowy

-odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

-Maxpet Sp. z o.o.

-podmioty zapewniające usługi ubezpieczeniowe

-Arrow sp z o.o.

-podmioty zapewniające usługi spedycyjne i celne

-podmiot zapewniający usługi statystyczne

-Salesmanago


  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiamy

Harley-Davidson® Kraków


Zgoda na komunikację marketingową.


Chcę otrzymywać komunikację marketingową od Harley-Davidson® Kraków za pośrednictwem

(uzupełnij swoje dane - zostaną automatycznie zaktualizowane)

PRZEJDŹ DO FORMULARZA